:: sodne cenitve nepremičnin :: gradbeno projektiranje :: hiše :: stanovanja :: poslovni prostori :: zemljišča in parcele ::

Storitve

Če se odločate za gradnjo, obnovo ali le delno ureditev Vaših objektov ali delov objektov Vam bomo z veseljem svetovali ali za Vas uredili vso potrebno dokumentacijo v zvezi z nameravanimi posegi.

Naš obseg dela zajema:

  • svetovanje v gradbeništvu,
  • vodenje projektov,
  • nadzor nad izvajanjem gradbenih del,
  • izdelava manjših projektov s pridobitvijo vseh pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev;
  • projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ( PGD ),
  • projektna dokumentacija za izvedbo del ( PZI ),
  • projektna dokumentacija izvedenih del ( PID ),
  • izdelava popisov del za zbiranje ponudb ( dela, ki se izvajajo brez projektov – priglasitev manjših gradbenih del ),
  • sodne cenitve nepremičnin,
  • izdelava izvedenskih mnenj za področje gradbeništva.