:: sodne cenitve nepremičnin :: gradbeno projektiranje :: hiše :: stanovanja :: poslovni prostori :: zemljišča in parcele ::

Dokumentacija

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ( PGD )

Na podlagi lokacijske informacije ter projektnih pogojev pooblaščenih soglasodajalcev bomo prisluhnili Vašim željam in Vam skušali svetovati, z Vami poiskati idejno rešitev in izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo kar v največji meri izpolnil Vaše želje in potrebe.

PROJEKT IZVEDENIH DEL ( PID )

Na podlagi dejansko izvedenih del na Vašem objektu ( iz prakse vemo, da prihaja v toku gradnje do sprememb ) Vam, tako zaradi vaše evidence kot za potrebe uporabnega dovoljenja, izdelamo projekt izvedenih del.

ETAŽNI NAČRT

Na podlagi izmer in pridobljenih podatkov o Vaši nepremičnini Vam izdelamo projekt etažne lastnine potreben za vpis etažne lastnine v Zemljiško knjigo.